Tenure Name
1997-2002 Dr. Ashraf Abbasi
2003-04 Haroon Shaikh
2005 Manzoor Memon
2006 Dr. Barkat Charania
2007 Gul Faraz Khan
2008 Muhammad Saeed Shaikh
2009 Tariq Zaka
2010 Abdul Quayyum Khan Kundi Abdul Quayyum Khan Kundi
2011 Parvez Jamil Khan Swati  
2012 Wasim Rahim